Wilt u ook dat uw werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief hun werk kunnen blijven uitvoeren? Dan kunt u overwegen om een externe adviseur in te huren voor advies. De ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid vergoedt een deel van deze kosten.
De Nederlandse overheid en de EU willen duurzaamheid in het bedrijfsleven bevorderen. Daarom is de ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen. Dankzij deze regeling kunt u als werkgever subsidie ontvangen voor het inhuren van een externe adviseur. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 12.500. De eerstvolgende aanvraagperiode staat gepland van 8 april 2019 tot en met 12 april 2019.

Over DB&P
DB&P ondersteunt al meer dan 35 jaar mkb-bedrijven bij het vinden van financiering voor technologische én sociale innovatie. Dit doen zij bij voorkeur door verschillende financieringsvormen te combineren. Leningen, kredieten, crowdfunding, fiscale voordelen, participaties en subsidies kunnen samen namelijk de perfecte ‘financieringsmix’ vormen. De ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid maakt een belangrijk deel uit van deze mix en wordt dan ook al jarenlang succesvol aangevraagd.
Meer info: De Breed & Partners

Share This