Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens, die door u zijn opgegeven, met enkel het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over ons
De website www.derotterdamseaanpak.nl wordt beheerd door Frans Beskers van de Rotterdamse Aanpak. Hij is de verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens van De Rotterdamse Aanpak
Frans Beskers
Lahndal 21
2904 CJ Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 244 09 10
Mobiel: 06 22960162
Email: info@derotterdamseaanpak.nl
www.derotterdamseaanpak.nl

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u zich online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, wordt u gevraagd uw gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Het kan om de volgende gegevens gaan:
Voor- en achternaam;
Bedrijfsnaam;
Straat en huisnummer;
Postcode en Woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
KvK-nummer;

Doel van het gebruik van de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Uw naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van de tweemaandelijkse nieuwsbrief. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via inschrijvingen voor onze mailinglijst, niet met gegevens die via ons contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.

Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer die u invult bij het contactformulier worden gebruikt om op uw vraag te antwoorden of om telefonisch contact met u op te nemen.
Uw gegevens worden opgeslagen in het adressenbestand van De Rotterdamse Aanpak, op een computer waar enkel de verwerkingsverantwoordelijke, Frans Beskers, toegang toe heeft. De programma’s en de gegevens op de laptop zijn bereikbaar via een wachtwoord dat enkel bij Frans Beskers bekend is.

We gebruiken uw gegevens om u passend advies te kunnen geven en om onze diensten aan onze klanten doorlopend te verbeteren.

Als u klant van ons wordt slaan we uw gegevens ook op in ons boekhoudsysteem om u een factuur te kunnen sturen. Dit systeem is enkel bereikbaar via een inlognaam en wachtwoord, bekend bij Frans Beskers.

Wanneer u een reactie op een blog achterlaat, wordt uw naam bij het bericht getoond.
Uw e-mailadres wordt niet getoond.
Indien u dit zelf wenst, dan worden uw naam en e-mailadres opgeslagen op de website en gebruikt als u een volgende keer wilt reageren. De gegevens worden verder nergens opgeslagen en ook niet voor andere doeleinden gebruikt. Het is niet mogelijk een reactie te plaatsen zonder persoonsgegevens achter te laten. Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Een aantal van de door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de correcte uitvoering van een overeenkomst, als wij diensten aan u verstrekken.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Wij delen geen gegevens met derden voor commerciële of persoonlijke doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Cookies
Voor een goede werking van deze website worden functionle cookies gebruikt.
Een cookie is een klein tekstbestand met informatie erop. Die informatie gaat over uw gedrag op de website. Bijvoorbeeld welke pagina’s u heeft bekeken en welke gegevens u hebt ingevuld. De website kan deze informatie gebruiken als u de site opnieuw bezoekt.
Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, gebruiken wij Google Analytics.
Op deze manier kunnen wij het gebruik van onze website aanpassen aan uw wensen.
Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De Rotterdamse Aanpak heeft gekozen het IP-adres van de bezoeker te anonimiseren (de laatste 8 cijfers van het IP-adres is onherkenbaar), en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
U kunt via uw browser-instellingen zelf instellen of u het plaatsen van cookies toestaat, en welke.
Ook kunt u cookies verwijderen.
Via de website van de Consumtenbond kun u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat waardoor persoonsgegevens beveiligd zijn.

Social media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, LinkedIn en via mail. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet iedere keer op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u het beste de privacyverklaringen van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) lezen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens onmiddellijk uit het systeem verwijderd. De gegevens in ons boekhoud-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om deze gegevens langer te bewaren.

Rechten
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens aan te passen.
Tevens heeft u altijd recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Dit kunt u aangeven via het sturen naar een bericht naar onderstaande e-mailadres.
Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar het e-mailadres dat onderaan is weergegeven. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons hiervan schriftelijk op te hoogte stellen en verzoeken om uw gegevens aan te passen.
Wij nemen uw verzoek binnen 2 weken in behandeling.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop we de persoonlijke gegevens die we verzamelen, beschermen.

Toepasselijk recht
Op de privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en de privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact
De Rotterdamse Aanpak
Frans Beskers
Lahndal 21
2904 CJ Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 244 09 10
Mobiel: 06 22960162
Email naar info@derotterdamseaanpak.nl onder vermelding van ‘Privacyverklaring’

Share This