Taal, basis van uw communicatie

De Rotterdamse aanpak – Taal

Wat bieden wij

Nederlands en communicatie op de werkvloer

a. Wij verzorgen voor uw bedrijf een op maat gemaakt werkboek, uiteraard in samenwerking met u. Het resultaat is dan een lesboek waarin voor uw organisatie de belangrijkste taal- en communicatie aspecten zijn opgenomen.
Het lesmateriaal zelf bestaat uit oefeningen waarin taal georiënteerde bedrijfsonderdelen worden verwerkt.
b. De taallessen bestaan uit de vaardigheden: luisteren, spreken(uitspraak),
schrijven en lezen en dit alles ondersteund door grammatica.

Over onze docenten

In eerste instantie zijn zij zeer ervaren in taal en communicatie binnen het bedrijfsleven, zeg maar op expertniveau.

Concreet

Vanuit hun ervaring snel inzicht in de situatie.
Begrip voor de positie van medewerkers.
Zijn goed in staat om cursisten te enthousiasmeren.
Begeleiden deelnemers stap voor stap in hun taalontwikkeling naar betere communicatie in hun dagelijks werk.

Wat kunt u van onze taal en communicatietrajecten verwachten?

Door een betere taalbeheersing neemt het zelfvertrouwen van de medewerker toe.
Onze ervaring leert dat door verhoogde taalbeheersing de samenwerking flexibeler verloopt.
Door als werkgever taaltrajecten te faciliteren neemt loyaliteit naar het bedrijf/werkgever toe.

Zakelijk

Voor deze taal en communicatielessen, kunt u subsidie aanvragen bij de overheid. Wij kunnen u bij subsidieaanvraag ondersteunen.
Onze basiscursussen hebben een gemiddelde tijdsduur van 80 contacturen.

Janette Hofman
Opleiding gegevens:
2016 Certificaat basistraining taalvrijwilligers
2004 Diploma HBO Rotterdam, Docentenopleiding Maatschappijleer 2 graad
2003 Propedeuse HBO Rotterdam, behorende bij de docentenopleiding
2003 Certificaat Nederlands als tweede taal, HBO Rotterdam, volwasseneneducatie
2000 MBO Diploma, niveau 4 , Sociaal Dienstverlener (D) SOSA, Hoge school Haarlem
1997 Certificaat VWO, Maatschappijleer, ROC Zadkine
1997 Diploma HAVO, ROC Zadkine
1992 Certificaat VWO , Geschiedenis en Staatsinrichting, Chr.Avondscholengemeenschap, Rotterdam.

Relevante werkervaring
2002-2015 Docente Maatschappijleer/ Burgerschap , MBO BBL + BOL opleidingen o.a. bij het STC te Rotterdam.
Docente: Nederlandse taal, MBO niveau 2/4, ruim 6 jaar,
Docente: Loopbaan en Burgerschap (LB) MBO niveau 2 /4
Docente: Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding(LOB) MBO niveau 2

Vanaf september 2015 tot heden werkzaam op het gebied van NT1/NT2
Verschillende projecten:

Docente Nederlands voor laaggeletterden bij WMO Radar NT1 +
Vrijwilligersproject Nederlands voor laaggeletterden bij WMO Radar NT1 /NT2,
Cursus voor taalvrijwilligers Wijkstation, Rotterdam – Delfshaven
Projecten Taal en Arbeid + taal en gezondheid voor Laaggeletterden bij
Pit 010 te Ridderkerk, Sagénn en Wijkstation te Delfshaven, Rotterdam

Ria van Meurs

Taal is ontzettend fijn voor mij. Ik ben dankbaar dat ik mezelf met taal kan uitdrukken. Vriendelijkheid, beleefdheid, boosheid, taal brengt de nuancering aan. Hoe meer ik de taal beheers, hoe meer ik die kan gebruiken, het helpt mij om speels met mijn omgeving te communiceren. Mijn taalbeheersing heeft mij mijn hele leven ondersteund om vrienden te maken, ook het duidelijk kunnen aangeven van mijn grenzen hoort daarbij.

Toen ik van de toneelschool kwam, heb ik jaren op het toneel gestaan. Toen had ik de taal nodig om woorden te geven aan de emoties die ik uit moest drukken. Ook bij de rollenspelen op trainingen en de theatrale events die ik voor bedrijven produceerde merkte ik dat ik zo geholpen werd door mijn grote woordenschat. Woorden doken bij improvisaties als het ware vanzelf naar boven. Ik kon daarmee de aanwezige mensen heel duidelijk maken in types wat er verwacht werd of scherp aangeven wat de probleemstelling was waarover zij dan in gesprek konden gaan.

Taal geeft mij dus een grote vrijheid. Later merkte ik ook aan de mensen bij de Stenaline, Redband-Venco, Gebotex e.a. bedrijven dat zij mede door onze taallessen vrijer werden en meer zelfvertrouwen ontwikkelde

Op de Jan Backs (dé beroepsopleiding voor de binnenvaart) en de STC (Scheepvaart en Transport College) afdelingen opslag en vervoer en havenlogistiek merkte ik dat ik door mijn woordkeus aan te passen aan de leerlingen, voornamelijk jongens, de lessen voor hen interesaanter werden. En dus de resultaten van hen en de tevredenheid bij de stageadressen.

Na afsluiting van mijn carrière in het beroepsonderwijs vond ik het jammer om het lesgeven te stoppen. Het brengt mij zoveel plezier om mensen duidelijk te maken wat je allemaal met de taal(Nederlands) kunt, ik wilde daar niet mee stoppen. Daarom ben ik les gaan geven bij Radar, Sagenn, Alsare Laagopgeleiden, NT2. Nu geef ik ook weer les aan Expats en hoogopgeleiden. De feedback die ik van mijn cursisten vaak hoor is: ”ik heb meer zelfvertrouwen en daardoor is de samenwerking met mijn collega’s echt verbeterd”. Daarom zeg ik ‘TAAL is de basis van uw communicatie’.

Share This