Deel mijn lef om te vernieuwen en durf te groeien.

Duurzame visie op leiderschap

Mijn visie op leiderschap:
Leiders/managers/directeuren hebben de taak om zo leiding te geven dat èn de talenten van de medewerkers optimaal benut worden èn tegelijkertijd de bedrijfsdoelen gehaald worden.
“Effectief leiderschap is dienend leiderschap. De taak van de leider is om de mensen waaraan hij leiding geeft te coachen, te begeleiden en te sturen naar persoonlijk meesterschap”. (niveau 5 Good to Great Jim Collins / Peter Senge “de vijfde discipline”).

Duurzame visie op management

Mijn visie op management:
“Het management zorgt ervoor dat een heldere strategie onder alle medewerkers, in alle lagen van het bedrijf, wordt geïmplementeerd. Zodat alle medewerkers in alle lagen begrijpen waarom dingen gedaan moeten worden zoals het management wil dat ze worden gedaan.”

Duurzame visie op teams

Mijn visie op teams:
Een team moet als collectief leren om èn de positieve èn de negatieve dingen die onderling spelen met elkaar te delen. Dat is ook de onderliggende motivatie om een team als collectief aan te spreken. Onderlinge (soms hoog oplopende) conflicten worden voorkomen door het oprecht uitspreken van irritaties. Hierdoor worden de irritaties omgebogen tot begrip voor elkaar. Uiteindelijk om in het belang van het geheel te leren werken. De teamleider/manager is facilitator of coach van dit proces.

Duurzame visie op relatie

Mijn visie op relatie:
Duurzame relaties zijn waardevol voor zowel het individu als de
onderneming/organisatie. Investeren in de relatie loont altijd, ook als ‘afscheid van elkaar nemen’ speelt. Onderlinge relaties, samenwerkingsverbanden lijken zo simpel, toch “bestaat er niets complexer dan samenwerken – Peter Senge”. Dit uitgangspunt doet een enorm beroep op ons invoelingsvermogen, het binnenhouden van onze irritatie en het respect voor onze medemens/collega’s.

Share This